Opinie

RWE bada możliwości zwiększenia różnorodności biologicznej na swoich farmach fotowoltaicznych w Polsce

Aby zwiększyć swoją zrównoważoność, RWE prowadzi pilotażowy projekt bio-monitoringu, mający na celu zbadanie, jak można stworzyć korzystne warunki dla różnorodności biologicznej na farmach słonecznych. W związku z tym, firma wprowadziła proekologiczne działania na 10 wybranych farmach fotowoltaicznych w województwie wielkopolskim, aby zapewnić korzystne siedliska dla owadów. Działania te obejmują m.in. umieszczanie martwego drewna, drewnianych pojemników na biomasę i piasku. Wzdłuż ogrodzenia stworzono również idealne miejsce do żerowania dla różnych gatunków, w postaci roślin łąkowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy RWE regularnie przeprowadzała badania terenowe na tych farmach fotowoltaicznych, obejmujące działania proekologiczne. Ab

Read More
Opinie

Polska jako centrum utrzymania sprzętu z Korei Południowej?

W trakcie panelu „Polsko-Koreańska Współpraca Obronno-Przemysłowa” Paweł Bejda, wiceminister obrony, ogłosił, że Polska stanie się centrum utrzymania sprzętu koreańskiej produkcji, używanego przez państwa europejskie. Dotyczy to między innymi haubic K9. „Polski przemysł będzie na tym zarabiał”, zaznaczył Bejda. Panel moderowany przez Jakuba Palowskiego skupił się na strategicznych celach współpracy polsko-koreańskiej. Bejda jako pierwszy przemawiał, opisując obecny stan rozmów między Warszawą a Seulem. „Bardzo cenimy koreańską gotowość do współpracy i transferu najnowszych technologii do implementacji w Polsce. (…) Nie każdy kraj chce dzielić się swoimi technologiami. Korea chce. To podnosi naszą współpracę na wyższy p

Read More