Polska będzie podejmowała kroki prawne, aby nie dopuścić do łamania traktatów unijnych – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller komentując informację o tym, że KE wysłała do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi od Polski na list z 22 grudnia Komisja Europejska doszła do wniosku, że Polska nie dostarczyła dowodów na to, że wykonuje decyzję wydaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE z 14 lipca ubiegłego roku. Środki podjęte przez Polskę zostały uznane (…) za niewystarczające. Komisja Europejska wysłała w związku z tym w środę pierwsze wezwanie do zapłaty za okres od 3 listopada 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku – poinformował w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand.

Dodał, że po pierwszym wezwaniu, Komisja będzie wysyłała kolejne co miesiąc. – Należność powinna zostać uregulowana w ciągu 45 dni od chwili otrzymania wezwania. Polska powinna pilnie wdrożyć decyzję Trybunału z 14 lipca – mówił Wigand.

Müller zwrócił uwagę, że w krajach UE toczy się zasadniczy spór o kwestie bezprawnego poszerzania kompetencji Unii Europejskiej. – Komisja Europejska w różnych dokumentach między innymi w Krajowym Planie Odbudowy próbuje umieszczać warunki, co do których nie ma podstaw prawnych. Podejmuje w ten sposób próby głębokiej ingerencji w wyłączne kompetencje krajowe, zastrzeżone dla państw członkowskich – mówił rzecznik rządu.